Friday, October 12, 2007

abOut cOmpUtEr?!?!?!?!?!?!

hAay, hULi nA pOh tOh, aHm, mArAmi aKong nAtUtUnAn,.,.,.,.,., sObrA, likE nG pAgGawA niTong bLog??!!, aT kUng pAnO mAgtYpE nG mAbiLis!!!??? At mgA biRuAn nMin nG pRof. nMin.,.,., aLLwAyS "TURON" hEhEhEhE, bUt mAsArAp mAgtUrO, kC LahAt AtA kAmi nAtuTo nMn??? At lAking thAnkS sA pRof. nMin, KAhiT nA mAhirAp???? mAy sAyA, At mAy enJoy kAmi sA mgA ginAgAwA nMin At mgA pAsAwAy nA mgA tEst n minsAn hinDi mAsAgoT bUt, uN pAlA mAdALi Lng uN, d kO kC aLam uN kUng pAnO niLA ginAwA bUt ng nAgtAnong aKo,???? uN mAdALi Ling pAlA kALa kO mAhirAp kC wAlA aKo nUng tinUrO eH, bUt nAkAhAbOL nMn aKo kAhiT pApAanO, kC sArAp mAgtUrO ng prOf. nMin eH, kAhiT miNsAn nAkAkAbALiw sA hirAp????? buT kinAkAyA pA diN nG utAk???!?!?!?! hEHEhEhEhEhE sAnA syA pA diN uNg mAgtUrO sAmiN pArA mAsAyA kAhiT nA nApiPigA aNg utAk nMin???!!!! hEhEhEhEhEhE, sAwAng sAwA nMn kAmi sA "TURON" hEhEhEhEhE, jOwk, sAwAng sAwA kAmi sA mgA aCt. At mgA tOpiC nA nAkAkAbUang??? kC bA nMn prEsSurE sA prOf. At sA mAgULang???? kAyA kAiLangAn nG???????? hEhEhEhEhE sipAg At tYagA, uPanG mAgiNg,,,, mAtALinAw?????? eStE mAtALinO,.,.,.,..,.,, HEhEhEhEhEhE, kAyA gUd LUcK nLnG sAmiN kUng pAsA oR inDi,.,.,,. bUt prAy Lng?!@?!??!?!?!?!?! hEhEhEHEhEhE inGAtsZzZzZzZzZz......

Wednesday, October 3, 2007

hi poH?????!!!!! im bAcK?????!!!!! aT eTo nA nMn nAngUngULit!!!!! hEhEhEhEhE, itS mAy cOLLEgE LifE????? mAsAyA, bUt mAhirAp nA nAkAkAmiSs uNg dAti!!!! kC pOH uNg dAti enJoy Lng sA cLAsS rOom, aT mgA sAndAmAkmAk nA kALokOhAn!!!!?? At mgA pALusOt sA mgA mAgULang!!!!! hEhEhEhEhE, At sYemprE kAiLangAn wAg mAhULi ng mAgULang sA mgA kALokOhAn,,,,,.,.,.,. peRo ngAyOn,!!!!!, inDi nA pWedE uNg dAti uNg mEdyO eAsy eAsy Lng??!!!! ngAyOn kAiLngAn nA pOh nG sikAp??? At LinAw nG mAtA???? pArA mAkAkOpyA mgA mAtAng mAtALinAw!!!! hEhEhEhEhE, kAiLangAn tALagA ng siKAp kAsi mALakiNg pErA nA uNg ginAgAstOs ng pArEntS!!!!! At kAiLangAn diN nA mAkAtApOs sA hirAp At ginhAwA!!! hEhEhEhEhEhE,.,.,.,.,. kAsi kApAg mAy bAgsAk??? AW SAKIT SA BEWANG!!!! sUmMeR???? or rEtAkE n nMn ng sUbjEct!!!!!! At 100% n dAkdAk ng mAgULang At mgA kAtAnUngAn kUng bAkiT bUmAgsAk sYemprE ikAw!!!?????,.,.,.,., sAgOt kA ng tAmA!!!!!! pArA mAsAtiSfiEd uNg iyOng pArEntS!!! At wAlAng kAtApUsAn nA tAnOngAn!!!! kAyA tALagAng sObrAng Laking ng pAgkAkAibA ng dAti sA ngAyOn!!!! At ngAyOn prEsUrE nA!!!! kAsi kAiLangAn mUng mAg ArAL ng mAbUti kUng AyAw mUng mApAgALItAn ng iYong mAguLanG kUng kAyAt pAyO Lng sA atin aRaL LnG pOh nG mAbuTi kAibigAn kAyA nAtin yAn mAtAtApOs diN tAu sA hirAp!!!!!! At tAu Ay GiGinhAwA diN!!!!! tNx sA pAg viSitE!!!! comMent pOh kAu sA aKin hUh!!!!

Monday, October 1, 2007

Wikipilipinas????

wikipilipinas??? ahM????? anO b???? mAgAndA, kC eto uNg enCyClopedia n gAwA ng mgA piLipino????? bUt mAsAyA kC inDi ko akALain n mAy gAnOn pALa kC uNg Lagi kong piNupUntAhAn ay uNg iba eh, tApoz inDi lNg tAgALOg pWedE dUn pWedE rin wiki-iloko, wikikapampangan, wikiwaray, wikibicol, wikitaglish, wikicebuano, kAyA kAhot anong sAlita p yAn n giNaGamit ng mgA tigA piLipinAs mAhAhAnAp dAhil mArAmi kAng pWedEng pAg piLian kUng kAyAt wAlAng hiRap ang pAghAhAnAp, inDi bA???????? hEhEhEhE nAkA tUwA din kC kAhit inDi kA mArUnOng nG ibAng sALita kAtULad ng "BICOL" pWedE mU iTong mAlAman tYpE mU Lng uNg gUstO mUng hAnApin at cLick mu dUn wikibocol!!!!! At Un sYemprE mAlAman mU nA uNg mEaning nG wOrD nA Un!!!! at LahAt ng nAkAlAgAy dUn ay uPdAtEd kUng bAgA Laging nAsA uSo?????!!!!! hEhEhEhE At andUn dIn uNg spOrtS nA fAvOriTe kO uNg tAekwOndO, hAay hirAp nMn mAg iSip ng tYpE kO diTo aT mgA cOmMenTs!!!!!! mArAmi nMn nAtuTunAn kO kAhit nAghAhAnAp lNg kC kAilAngAn bAsAhin pArA mAhAnAp kO uNg gUstO???? pArAng wAlA n ko mAsAbi at mAisUlAt????? pErO kAiLangAn kOng mAgsUlAt At mAkApAg pOst!!!!!! gAnOn tAlAgA kAilAngAn eh!!!!!! gAnON Ang bUhAy,.,.,,.,.,,.,.,.,.,., pArAng LifE??????,.,.,.,.,., kApAgOd din pAlAng mAgtypE!!!!!! sAkit sA kAmAy, bUt, prActicE n dIn nMn itO sAmin kC mAgtypE AtA kAmi ng sAngdAmAkmAk n sULAt!!!!????? kAyAnin kO kAyA Un?????? sAnA??? wiSh kO LNG???????? bUt sUsUbUkAn kO kUng kAyA niLA kAyA kO diN Un!!!!!! pArEhAs Lng nMn kAmi kUmAkAin ng kAniN eh!!!!!!!!????? hEhEhEhEhE

Tuesday, September 18, 2007


pErSonaL?!?!?!?!?!?!?!
pErSonaL?!?!?!?!?!?!?! hAay?!!!!, sArAp mAbUhAy kApAg mAy iNsprisAtion eh noh??!!! kAsO ngA Lng aLa aKo nUn Eh, bUt thAts oKie!!!! kC AndyAn aNg frEnds kO alWays nAndYan sA hirAp at ginHawA. Kazama sa kalokohAn at sA mgA kAsinUngaLingAn??!!!hEhEhEhEhE, bUt miNsAn tAkOt sA sAbit sA pArentS!!! kC pOh ba nMn, mApAgAlitAn kC nAg inOm At iNdi aLam ng pArenTs kC sYemPre "STRICK ANG PARENTS"hEhEhEhEhE, uN sApUL!!!!!! gRoundEd At nApAlo????? inDi nMn!!!!! kC tAndA n nUn eh!!!!???? bUt iNdi hAlAta sA hEighT!!hEhEhE, bUT, after thAt sYmpRe sAsAmA sAmA uLit!!!! bUt wAlA nA uMinOm!!!! kC mgA nAtroMA b nMn eH!!!!! mgA uMurong ang pWet???!!!!! hEhEhE, kC sObrA kC siLa uMinom, LaSing kUng Lasing!!!! bUt sAbi kO??? sAkit Lng yAn sA utAk!!!!! at dApAt sA tYan Lng ang aLak, pArA wLang pRobLem, at wALang tAwAgAn ng "UWAK" kC d pOh bA kApAg LaSing gAnoN mGa sAbi??? "BUWAK" gEts???? hEhEhEhEh, at mAlAki uNg pAgbAbAgO, kC lAhAt uN hiGh SchOoL Life pA Eh!!!! at nGayOn???!!! sYemPre mGa mAtAndA n!!!!!!! cOLLagE n!!!???? biHirA n mAgkitA At mAgkAsAmA sAmA, kC ibA n mgA sKuL eH, at mgA bC anG mgA "LOLO" at "LOLA" mU!!!!! hEHEhE, bUt stiLL, tXting!!!! pArA kApAg mAy tYm kitA kitA uLit bUt wAlA n aLAk kC mAy mgA pAzok kiNAbUkAsAn eH!!!! at kAzAmA niLA ang mgA nAlOkO niLa!!!! jOwk Lng kAzAmA ang mgA mAhAl niLA sA?????? eWan???? mgA "GF at BF" kAyA Un inDi rin gAanOng mAtagAl bUt mAsAyA. Part Lng ng bUhAy kO uN!!!!! mAhirAp,mAsAyA, "ENJOY LNG!!!!!!!!!!"

Monday, August 27, 2007

haAy, mEdyo mAhirap pLa gUmwA ng bLog bUt i think mAsAyA, cGro marami aKong mAging friEnds d2,?????